Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Program pracy hufca 2017/2018

26.062017Prezentujemy wstępny harmonogram programu pracy hufca na kolejny rok harcerski. 

Jeśli planujesz zorganizować inicjatywę dla naszego hufca w roku harcerskim 2016/2017 zgłoś ją już teraz! Czekamy na maile na adres program@bialystok.zhp.pl do 12 lipca.

HARMONOGRAM

phm. Joanna Wacewicz 
członek KH ds. programowych

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca