Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs przewodnikowski

18.082017Zapraszamy na kolejną edycję kursu przewodnikowskiego "Ad Astra" 2019!

Terminy

 • 20-22.09.2019
 • 04-06.10.2019
 • 11-13.10.2019

Szczegółowe zasady kwalifikacji na kursy

 • 16 lat (wg rocznika), 
 • złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
 • wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej
 • kwalifikacji na kurs dokonuje ZKK
 • liczba uczestników kursu jest ograniczona,
 • uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa kursu

 • obejmuje: transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wyprawkę kursanta, materiały programowe;
 • wynosi: 180 zł
 • wpłatę należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o kwalifikacji.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • obecność - minimum 90%
 • zaliczenie zadań kursowych
 • aktywny udział w zajęciach 

Dyplomy
Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinowym zajęć, wewnątrzzwiązkowy oraz z nazewnictwem pozazwiązkowym. W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:

 • Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem
 • Dyplom ukończenia kursu
 • Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu)

Postanowienia końcowe

 • Kursy odbędą się w formie biwaków w Górze;
 • Dodatkowe informacje można otrzymać drogą elektroniczną pod adresem: zkk@bialystok.zhp.pl;
 • Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu wypracowany na pierwszych zajęciach;
 • Organizator ma prawo do zmian w przedstawionych zasadach.

szef ZKK "Flow"
phm. Jakub Giegiel
zkk@bialystok.zhp.pl

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA -- Uzupełniona elektroniczna ankieta traktowana jest jako podpisana, tym samym oświadczenia zawarte na końcu formularza traktuje się jako wiążące.

 

zryw: 53.298136

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca