Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ochrona informacji w ZHP

25.082017Druhny i druhowie,

Proszę o zapoznanie się z zasadami Polityki Ochrony Informacji ZHP Chorągwi Białostockiej. Jest to wymóg konieczny do posiadania dostępu do systemu ewidencji. Od początku września do 20 września w biurze hufca będą znajdowały się oświadczenia wymagane do pracy z ewidencją ZHP. Nie zapoznanie się z polityką oraz nie podpisanie oświadczenia do 20 września będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do systemu. W razie pytań proszę o kontakt mailowy: ewidencja@bialystok.zhp.pl

Czuwaj,
hm. Maciej Szczęsny
hufcowy administrator SEH

POLITYKA OCHRONY INFORMACJI CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ ZHP

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca