Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Rozliczanie faktur i braki podpisów

25.092017NOWE ZASADY ROZLICZANIA FAKTUR

Dowody księgowe (faktury, rachunki, polisy i inne) dokumentujące wydatki jednostki muszą zostać złożone do biura hufca do 5. dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu rozliczeniowym (np. faktura z 12 września może zostać rozliczona do 5 października).

Poprawne dane, na które trzeba brać dokumenty:

ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok
NIP: 542-021-16-63

Pojawiające się błędy: Z.H.P.HorągiewChorągiew Białostocka ZHPHorongiew, Komenda Hufca, Komenda Chorągwi Białostockiej, nazwisko osoby prywatnej, ZHR, 15-950, ul. Sienkiewicza 22.

Nie rozliczamy faktur opłacanych kartą lub przelewem!!!

Komendant hufca może zrobić przelew bezpośrednio z konta hufca. W takich przypadkach dane do przelewów (nazwa i adres odbiorcy, tytuł przelewu, kwota, z czyjego konta ma być to odjęte) lub fakturę pro-formę należy wysyłać na adres komendant@bialystok.zhp.pl. Następnie trzeba jak najszybciej dostarczyć do hufca oryginał faktury.

Dowody księgowe powinny być opisane z tyłu dokumentu w następujący sposób: opis powinien zawierać kategorię wydatku (wyżywienie, materiały programowe, gospodarcze, transport itd.), przeznaczenie (biwak, zbiórki itp.), termin (w przypadku biwaków, zbiórek), numer środowiska oraz podpis szefa jednostki lub innej odpowiedzialnej osoby.

Treść opisu faktury to np.: 

Artykuły spożywcze zostały zakupione i wykorzystane na biwaku 222 BDH w Mońkach, w dn. 20-22.09.2017 r.

Zakup materiałów papierniczych na potrzeby biwaku 222 BDH w Mońkach, w dn. 20-22.09.2017 r.

Wyżywienie uczestników biwaku w Mońkach, w dn. 20-22.09.2017 r.

Transport uczestników na biwak w Mońkach, w dn. 20-22.09.2017 r.

Zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizacji zbiórek przez 222 BDH.

Kubki zostały wykorzystane podczas zbiórki 10 SzDHiZ pt. „Kuchenne rewolucje” w terminie 23.10.2017r.

 

 

Zgodnie z zaleceniami kontroli przeprowadzonej w ZHP Chorągwi Białostockiej każda faktura rozliczana gotówkowo w biurze hufca (od 1 stycznia 2017 roku) musi zostać dodatkowo opisana i podpisana przez osobę dokonującą zakupu.

Zapraszamy wszystkich wymienionych pod postem do biura hufca do 6 października 2017 roku podpisać faktury VAT.

 

Lista osób:

1.   Andrzejczuk Maciej
2.   Chazbijewicz Dawid
3.   Falkowska Joanna
4.   Glinka Aneta
5.   Halicka Anna
6.   Korejwo Robert
7. Weronika Miastkowska
8.   Niedzielska Adrianna
9.   Roszkowska Aleksandra
10. Rzońca Konrad
11.   Simonik Weronika
12.   Stepaniuk Jan
13.   Topczewski Jakub

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca