Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Hufiec Białystok I hufcem w Roku Regionów!!

27.112011Już 12 dni temu zakończył się ostateczny termin zgłoszeń do Roku regionów. Podajemy kilka faktów związanych z programem, w tym jeden z nich, który stanowi o sukcesie naszego hufca.

 

- do programu przystąpiło łącznie 541 zespołów,

- najliczniej reprezentowanym regionem jest Wielkopolska (85 drużyn i zespołów), tuż za nią plasują się o ponad połowę mniej liczne Mazowsze, Małopolska (po 41), Dolny Śląsk (37) i Podlasie (30);

- najwięcej drużyn uczestniczących w Roku Regionów należy do Chorągwi Wielkopolskiej;

- spośród hufców najsilniejszą reprezentacją w Roku Regionów może się poszczycić Białystok, następnie Konin, Wrocław i Hufiec "Pałuki" w Żninie.

 

Ogromnie dziękuję za zaangażowanie drużyn w Rok Regionów i życzę powodzenia w realizacji kolejnych zadań.

na podstawie: www.rokregionow.zhp.pl

 

Komendantka hufca

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca