Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konferencja Hufców Plus Size

13.122017Druhny i druhowie,

Od lat odwiedzając wszelkiego rodzaju konferencje, seminaria i warsztaty spotykamy się z tym, że problemy i potrzeby dużych hufców znacząco różnią się od tych z jakimi borykają się pozostałe hufce. Duże hufce liczebnie stanowią ponad 10% Związku Harcerstwa Polskiego, ale jest ich zaledwie nieco ponad 20. W niektórych chorągwiach jest tylko jeden, dwa hufce, które można zaliczyć do dużych, przez co wszystkim nam brakuje skali porównawczej, a także możliwości wymiany doświadczeń. Postanowiliśmy to zmienić organizując konferencję skierowaną wyłącznie do licznych hufców. Dlatego gorąco zapraszamy Was na organizowaną w dniach 2-4 marca 2018 w krakowskim Podgórzu  Konferencje Hufców Plus Size.

Do kogo jest kierowana?

Konferencja ma być panelem wymiany doświadczeń instruktorów pełniących wszystkie funkcje, które kształtują i znacząco wpływają na działania hufca. Podczas paneli tematycznych, instruktorzy z hufców powyżej 700 osób, będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z osobami na tej samej funkcji z porównywalnych hufców na terenie kraju. Przygotowaliśmy panele dla instruktorów:

 • Komend szczepów
 • Namiestników
 • Kształceniowców
 • Komendantów Hufców
 • Członków komend hufców ds. pracy z kadrą
 • Programowców hufców
 • Członków hufcowych KSI

Program konferencji

2.03.2018 Piątek (dla chętnych)

 • 18.00 - Przyjazd na miejsce, rejestracja uczestników
 • 20.00 - Wspólne wyjście na sztukę teatralną w krakowskim teatrze

3.03.2018 Sobota

 • 9.00 – Przyjazd na miejsce, rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych,
 • 9.30 - Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
 • 10.00 - Gra „harcerski geocaching” wprowadzająca do poruszanych później problemów
 • 12.00 – Panel: dobre praktykiW czasie tych paneli instruktorzy podzieleni na swoje obszary zainteresowań będą miały okazje dokonać benchmarkingu, porównać standardy, a także nauczyć się od siebie nawzajem rozwiązywania najczęstszych problemów występujących w dużych hufcach.
 • 14.00 - Obiad
 • 15.30 – Panel: przyszłość dużych hufców (udział według pełnionej funkcji):
  - jak prowadzić szczep, aby drużynowi mogli się w nim rozwijać (na tym panelu dzięki moderatorowi uczestnicy będą mogli wspólnie ustalić co jest najważniejsze dla ich środowisk, czy istnieją uniwersalne metody motywowania drużynowych i jaką role w ich harcerskiej pracy odgrywa szczep)
  - cykl życia namiestnictwa, jak sprawić, aby namiestnictwo stale motywowało(na tym panelu namiestnicy i członkowie namiestnictw będą mogli zobaczyć jak przekłada się teoria cyklu życia produktu na namiestnictwo i wymyślić metodę zatrzymania tego procesu tak, aby namiestnictwo funkcjonowało na najwyższym poziomie)
  - jak nie utknąć w rutynie kształcenia (tyko standaryzowane kursy czy warsztaty szyte na miarę? Kształceniowcy zastanowią się jakie zadania czynią pracę z młodymi instruktorami wyjątkową)
  - czy komenda hufca to coś więcej niż suma jednostek (komendanci wraz z moderatorem zastanowią się, jak sprawić, aby komenda była sprawnym zespołem gotowym zagwarantować dobre warunki do działania dla tysiąca harcerzy)
  - jak wypracować poczucie wspólnoty (panel poświęcony będzie kluczowemu problemowi - jak sprawić, żeby setka instruktorów znała się, ceniła nawzajem i chciała ze sobą współpracować)
  - czy ilość imprez ogólnohufcowych jest odwrotnie proporcjonalna do skali hufca (jakiego programu potrzebują drużynowi dużych hufców? Czy chcą kolejnych imprez dla wszystkich pionów, czy wolą zachować czas na imprezy szczepowe? Nad najlepszymi rozwiązaniamiprogramowymi zastanowią się członkowie komend ds. programu)
  - kuźnia harcerskich talentów czy fabryka instruktorów (czy zadaniem Komisji Stopni Instruktorskich jest dbanie o jakość i stałe podnoszenie poziomu zamykanych prób, czy stopnie instruktorskie powinny być proste i łatwe do zdobywania?)
 • 19.30 - Kolacja
 • 20.00 - Konferencja instruktorska „Duże Hufce - Siła związku czy błąd statystyczny?”(spotkanie z członkami Władz centralnych, które pozwoli na dyskusje nad przyszłością dużych hufców w ZHP)
 • 23.00 - Podsumowanie dnia

4.03.2018 Niedziela

 • 8.00 - Śniadanie
 • 9.00 - Warsztaty ze specjalistami
  - motywacja
  - zarządzanie
  - pozyskiwanie środków
  - marketing
 • 12.00 - Zakończenie

Informacje organizacyjne:

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca