Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na kartkę DMB - WYNIKI

11.012018Podczas hufcowego Dnia Myśli Braterskiej został rozstrzygnięty konkurs na kartkę z okazji DMB 2018. A oto wyniki:

Kategoria zuchowa:

1. Jakub Sulima (6 BGZ)

2. Szymon Lewicki (140 BGZ)

3. Dominika Szczerbacz (140 BGZ)

Kategoria harcerska:

1. Natalia Sosnowska (60 BDH)

2. Klaudia Kazberuk (60 BDH)

3. Martyna Kalinowska (28 BDH)

Kategoria wędrownicza:

1. Karolina Świerpiel (100 BDHiH)

2. Izabela Kowalczuk (125 BDH)

3. Wiktoria Pilisiewicz (28 BDH)

Kategoria instruktorska:

1. Phm. Anna Bondar (48 SzDHiZ)

2. Pwd. Martyna Giegiel (34 BGZ)

3. Pwd. Justyna Pińczuk (100 BDHiH)

Nagrody za I miejsca i dyplomy dostępne są w hufcu.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Regulamin konkursu na kartkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2018 

1. Organizatorem  konkursu jest Hufiec ZHP Białystok i 48 SzDHiZ  „Xin fi ni ti”.  

2. Konkurs jest skierowany do zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów Hufca ZHP Białystok.  

3. Tematyka prac dotyczy harcerskiego święta: Dnia Myśli Braterskiej. 

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki pocztowej w formacie A5, technika pracy dowolna.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

6. Gotową pocztówkę należy dostarczyć do hufca do dnia 12.02.2018r.  

7. Do kartki musi zostać dołączona kartka z:  

  • Imieniem i nazwiskiem autora  

  • Drużyną/ gromadą 

  • Telefonem kontaktowym do drużynowego   

8. Kryteria oceniania :  

  • Zgodność z tematem  

  • Oryginalność pracy                                                                 

  • Estetyka  

 9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.bialystok.zhp.pl do dnia 22.02.2017r. Nagrody zostaną rozdane na hufcowym  Dniu Myśli Braterskiej (18.02.2018r.). 

10. Informacje dodatkowe:  

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę 

  • Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez drużynowego o zwycięstwie (w szczególnym przypadku nagroda również zostanie przekazana dla drużynowego)  

  • Prace konkursowe stają się własnością organizatorów konkursu  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca