Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na kartkę DMB 2018

11.012018Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na kartkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2018. Poniżej wstawiamy regulamin konkursu. 

Regulamin konkursu na kartkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2018 

1. Organizatorem  konkursu jest Hufiec ZHP Białystok i 48 SzDHiZ  „Xin fi ni ti”.  

2. Konkurs jest skierowany do zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów Hufca ZHP Białystok.  

3. Tematyka prac dotyczy harcerskiego święta: Dnia Myśli Braterskiej. 

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki pocztowej w formacie A5, technika pracy dowolna.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

6. Gotową pocztówkę należy dostarczyć do hufca do dnia 12.02.2018r.  

7. Do kartki musi zostać dołączona kartka z:  

  • Imieniem i nazwiskiem autora  

  • Drużyną/ gromadą 

  • Telefonem kontaktowym do drużynowego   

8. Kryteria oceniania :  

  • Zgodność z tematem  

  • Oryginalność pracy                                                                 

  • Estetyka  

 9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.bialystok.zhp.pl do dnia 22.02.2017r. Nagrody zostaną rozdane na hufcowym  Dniu Myśli Braterskiej (18.02.2018r.). 

10. Informacje dodatkowe:  

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę 

  • Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez drużynowego o zwycięstwie (w szczególnym przypadku nagroda również zostanie przekazana dla drużynowego)  

  • Prace konkursowe stają się własnością organizatorów konkursu  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca