Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs IPN z okazji 100-lecia niepodległości

22.012018Szanowni Państwo,

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku organizuje regionalny konkurs poetycki pt. ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie to jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Zamierzeniem Organizatorów jest także kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego i opatrzenie go komentarzem historycznym. Wiersz powinien powstać na podstawie źródła historycznego związanego z historią najnowszą z lat 1918 - 1989 i walką o niepodległą Polskę. Na prace konkursowe czekamy do 15 lutego 2018 r.

Honorowy patronat nad konkursem objęli  Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Dodatkowo Organizatorzy planują opublikować wybrane utwory w okolicznościowym wydawnictwie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w regulaminie konkursu oraz na stronie: www.bialystok.ipn.gov.plhttps://www.facebook.com/IPN.Bialystok/, a także konsultując się z Jolantą Brzozowską (tel. 85 664 57 45) lub Urszulą Gierasimiuk (tel. 85 664 57 87)

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca