Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

III Hufcowa Olimpiada Sportowa

23.032018Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Hufcowej Olimpiadzie Sportowej! 

TERMIN:

14.04 - futsal
15.04 - siatkówka

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZCZEGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
- uczestnik musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP
- wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej przez opiekuna drużyny oraz zamieszczenie karty zgłoszneiowej
- opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w wysokości 7 zł od osoby na rachunek hufca  08 2030 0045 1110 0000 0409 1130 lub w biurze hufca do 6.04.2018
- w przypadku uczestnictwa danej osoby w zawodach futsalowych oraz siatkarskich, pierwsza dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi 7 zł, a druga 3 zł

KATEGORIE WIEKOWE
FUTSAL 
1) kategoria harcerska (10-14)
2) kategoria OPEN (14+)

SIATKÓWKA
1) kategoria OPEN (10+)
*W zależności od ilości zgłoszeń, kategoria OPEN zostanie podzielona wg płci/wieku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
drużyny mogą zrzeszać harcerzy z róźnych środowisk,
- każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania reguł i zasad współzawodnictwa oraz obowiązujących przepisów gry fair play,
- informacje o formie i godzinach III Hufcowej Olimpiady Sportowej zostaną przekazane po zakończeniu zgłoszeń;

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca