Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

"Próby Wodzów' - kursy instruktorskie

23.032018Tradycyjnie już w długi weekend organizujemy akcję szkoleniową, w tym roku pod hasłem "Próby Wodzów". Zachęcamy do szkolenia przyszłą kadrę instruktorską. 

Termin - 27.04-3.05

Szczegółowe zasady kwalifikacji na kursy:
- 16 lat (wg rocznika), 17 lat - Kurs Drużynowych Wędrowniczych
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
- wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej,
- opinia drużynowego,
- kwalifikacji na kurs dokonuje komenda kursu,
- liczba uczestników kursu jest ograniczona,
- uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa kursu:
- obejmuje transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wyprawkę kursanta, materiały programowe;
- wynosi 160 zł
- wpłatę należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o kwalifikacji.

Dyplomy
Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinowym zajęć, wewnątrzzwiązkowy oraz z nazewnictwem pozazwiązkowym.
W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:
- Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem
- Dyplom ukończenia kursu
- Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu)

Postanowienia końcowe
- Kursy odbędą się w formie biwaku w Górze,
- Dodatkowe informacje można otrzymać drogą elektroniczną pod adresem: zkk@bialystok.zhp.pl,
- Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu wypracowany na pierwszych zajęciach,
- W przypadku małej ilości zgłoszeń poszczególne kursy mogą zostać odwołane,
- Organizator ma prawo do zmian w przedstawionych zasadach.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA


Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca