Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na Logo Hufca! - przedłużenie terminu zgłoszeń!

01.122011Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na nowe logo Hufca ZHP Białystok!

Termin dostarczania prac: 15 stycznia 2012   5 lutego 2012

Szczegółowe informacje: Regulamin konkursu.

aktualizacja: prace można nadsyłać również drogą elektroniczną, przy wyborze pracom zostaną przydzielone numery w celu zachowania anonimowości prac.

Kontakt: zpi@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca