Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Podsumowanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Białystok

11.092018W ubiegłą niedzielę, 9 września, obradował Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Białystok zwołany w celu wybrania komendanta i komendy hufca oraz delegatów na zjazd chorągwi. 

Po 3 latach pożegnaliśmy komendanta hufca hm. Przemysława Lickiewicza oraz komendę hufca w składzie: hm. Agata Pietryszyk, hm. Maciej Szczęsny, pwd. Artur Pochodowicz, hm. Iza Brant-Szehidewicz, hm. Magdalena Kropiwnicka, hm. Hanna Lickiewicz, phm. Joanna Wacewicz i phm. Wojciech Hernik. To były bardzo owocne 3 lata, za które w imieniu wszystkich harcerzy i instruktorów hufca serdecznie dziękujemy. 

Nową komendantką hufca wybrano hm. Martę Zapolską a wspierać będzie ją 6-osobowa komenda w składzie:

 • dh. Artur Jankowski - skarbnik
 • hm. Sławomir Andryszewski - z-ca komendantki ds. pracy z kadrą i kształcenia
 • phm. Joanna Wacewicz - członek komendy ds. programu
 • phm. Roksana Mariola Wiśniewska - członek komendy ds. pozyskiwania środków
 • phm. Mateusz Kowalczyk - członek komendy ds. drużyn pozamiejskich
 • phm. Weronika Zaleska - członek komendy ds. szczepów

Kadencja nowej komendy potrwa rok, do czasu kolejnego zjazdu hufca, zgodnie z kalendarzem wyborczym ZHP. 

Serdecznie gratulujemy nowej komendzie i życzymy owocnej pracy! 

Zjazd obradował także w sprawie wyboru delegatów na zjazd chorągwi, który odbędzie się już 20 października. Delegatami wybrano:

 • hm. Iza Brant-Szehidewicz
 • hm. Hanna Lickiewicz
 • hm. Przemysław Lickiewicz
 • hm. Maciej Szczęsny
 • hm. Sylwia Wesołowska
 • phm. Justyna Bielska
 • phm. Mateusz Czołomiej
 • phm. Jakub Giegiel
 • phm. Piotr Giegiel
 • phm. Wojciech Hernik
 • phm. Paulina Kiluk
 • phm. Mateusz Kowalczyk
 • phm. Jakub Wilczyński
 • phm. Joanna Wyszkowska
 • phm. Weronika Zaleska

Z głosem decydującym w zjeździe będzie brała udział również hm. Marta Zapolska jako komendantka hufca. 

Zjazd podjął także 3 uchwały zobowiązujace delegatów do przekazania odpowiednich projektów uchwał na zjeździe. Projekty dotyczą organizacji Zlotu Chorągwi oraz dwie wychowania wodnego w chorągwi. 

Delegatom również gratulujemy i życzymy owocnej pracy przez najbliższy miesiąc zakończonej dobrymi wyborami!

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca