Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zbieramy nakrętki!

19.092018W tym roku kontynuujemy akcję zbierania plastikowych nakrętek od butelek! Zbieramy przez cały rok harcerski. Zeszłoroczna zbiórka cieszyła się dużym powodzeniem, dlatego w tym roku pozostajemy przy tej akcji. Tym razem zbiórka będzie przeznaczona na Tomasza Rybnika.

W 4 tygodniu życia, z powodu niepokojących objawów Tomek był hospitalizowany, wówczas rozpoznano i leczono zapalenie płuc, GERD i alergię pokarmową. W 7 miesiącu życia Tomek ponownie został przyjęty do kliniki z powodu obserwowanych od dłuższego czasu zrywów mioklonicznych kończyn, tonicznego „wyrzucania” kończyn górnych i dolnych, a także nagłego pochylania głowy. Stwierdzono wtedy u niego padaczkę lekooporną z napadami polimorficznymi o nieznanej etiologii.

Tomek został wypisany do domu, jednak jego stan nie ulegał poprawie, dlatego też wprowadzono leczenie sterydowe, które okazało się pomocne, ale tylko chwilowo. Szpital stał się dla naszego synka drugim domem. Po niemal roku poszukiwania przyczyny padaczki, otrzymaliśmy pełną diagnozę – Zespół Angelmana.

Nakrętki dalej zbieramy tak samo. Małe ilości wrzucamy do kartonu w hufcu a duże zostawiamy na dole przy schodach. 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca