Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Projekt "Bezpieczny Białystok"

11.102018           Czy wiesz jak zadbać o bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy? Wiesz ile czasu sprawdzamy oddech u poszkodowanego? Potrafiłbyś to zrobić? Wiesz czym jest AED? Kiedy i w jaki sposób go użyć? Wiedziałbyś gdzie zadzwonić, gdybyś potrzebował wsparcia ratowników?

            Czy wiesz, że statystycznie co trzecia ofiara wypadku komunikacyjnego przeżyłaby, gdyby ktoś tylko odchylił jej głowę i udrożnił drogi oddechwe? Zdajesz sobie sprawę, że w przypadku zatrzymania akcji serca szanse na uratowanie spadają o 10% co minutę? Rocznie w Europie z powodu nagłego zatrzymania krążenia umiera ok. 700 000 ludzi, spośród nich ponad 40% potrzebuje defibrylacji.* Wiesz, że możesz ją wykonać i uratować życie?

            Już rozumiesz, dlaczego umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest tak ważna?

            Mieszkańcy naszego miasta stają się świadomi swoich możliwości. W czerwcu 2018 roku Hufiec ZHP Białystok rozpoczął projekt,,Bezpieczny Białystok'' finansowany ze środków Miasta Białystok.  Głównym celem zadania publicznego jest propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym. Ratownicy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa prowadzą szkolenia w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich oraz gimnazjach, a także innym grupom zorganizowanym w każdym wieku.

            Każdy, nawet najmłodszy uczestnik zajęć, dowiedział się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy, jak opatrzyć ranę, użyć bandaży oraz wezwać profesjonalną pomoc w sytuacjach, gdy nie wie, co zrobić. Starsi przećwiczyli w praktyce zasady postepowania przy osobach nieprzytomnych, rannych, nieoddychających, z zatrzymanym krążeniem. Nauczyli się resuscytować oraz używać automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, których w naszym mieście jest coraz więcej. Dotychczas przeszkolono już ok. 550 osób. Wiesz, że gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi umiał udzielać pierwszej pomocy, udałoby się uratować w ciągu roku milion osób?** Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu!

            Zapraszamy do śledzenia działań na wydarzeniu ,,Bezpieczny Białystok'', utworzonym na portalu społecznościowym Facebook. Zobaczycie tu różnorodność podjętych działań. Czy przyniosą efekty? Skupione i uśmiechnięte buzie każdego nowego ratownika, który wyszedł spod naszych skrzydeł, świadczą o przyswojeniu wiedzy. Oby tylko nie była potrzebna w przyszłości!

pwd. Aleksandra Czarkowska

 

 


 

*Statystyki wypadków drogowych wg. Raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z lat 1985-2009.

** tamże

 

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca