Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na kartkę z okazji DMB

28.1220181. Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Białystok i 48 SzDHiZ „Xin fi ni ti”.

2. Konkurs jest skierowany do zuchów, harcerzy, starszych harcerzy i wędrowników Hufca ZHP Białystok.

3. Tematyka prac dotyczy harcerskiego święta: Dnia Myśli Braterskiej.

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki pocztowej w formacie A5, technika pracy dowolna.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Gotową pocztówkę należy dostarczyć do hufca do dnia 18.02.2019r.

7. Do kartki musi zostać dołączona kartka z:

 • Imieniem i nazwiskiem autora 
 • Drużyną/ gromadą 
 • Telefonem kontaktowym do drużynowego

8. Prace będą kategoryzowane i oceniane wg. pionu/-ów:

 • Zuchowego 
 • Harcerskiego 
 • Wędrowniczego i starszoharcerskiego

9. Kryteria oceniania :

 • Zgodność z tematem 
 • Oryginalność pracy 
 • Estetyka

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.bialystok.zhp.pl do dnia 22.02.2019r. Nagrody zostaną rozdane na hufcowym Dniu Myśli Braterskiej (24.02.2019r.).

11. Informacje dodatkowe:

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę 
 • Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez drużynowego o zwycięstwie (w szczególnym przypadku nagroda również zostanie przekazana dla drużynowego) 
 • Prace konkursowe stają się własnością organizatorów konkursu

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca