Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Wyprawa na Monte Cassino

09.032019W związku z planowaną organizacją Obchodów 75 rocznicy walk o Monte Cassino ogłaszamy rekrutację dla instruktorów hufca do reprezentacji ZHP Chorągwi Białostockiej.

Termin: 12-21.05.2019
Koszt: 390,00 zł

Warunki Uczestnictwa

– Osoby, które ukończyły 18 lat, stopień instruktorski
– Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (Dow. osobisty, paszport)
– Opłacenie składek członkowskich oraz aktualny wpis w systemie ESHD
– Posiadanie umundurowania zgodnego z regulaminem mundurowym ZHP
– Opłacenie DSCZ w wysokości 390,00 zł
– Znajomość musztry harcerskiej
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do długich podróży oraz służby w wymagających warunkach atmosferycznych

Ankieta zgłoszeniowa https://BialystokNaMonteCassino.zgloszenia24.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem komendant@bialystok.zhp.pl

Czuwaj!
hm.Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca