Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs przewodnikowski „Zenit” 2019

28.032019Termin i miejsce

29.04 - 05.05.2019 - Baza Harcerska Hufca ZHP Białystok w Górze

Szczegółowe zasady kwalifikacji na kurs:

- 16 lat (wg rocznika), 

- złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

- wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej,

- kwalifikacji na kurs dokonuje komenda kursu,

- liczba uczestników kursu jest ograniczona,

- uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa

obejmuje:

- zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wyprawkę kursanta, materiały programowe;

wynosi:

- 150 zł  

- wpłatę należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o kwalifikacji.

Dyplomy

Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinowym zajęć, wewnątrzzwiązkowy oraz z nazewnictwem pozazwiązkowym.

W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:

- Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem

- Dyplom ukończenia kursu

- Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu)

Postanowienia końcowe

- Kurs odbędzie się w formie biwaku na Bazie Harcerskiej Hufca ZHP Białystok w Górze,

- Dodatkowe informacje można otrzymać drogą elektroniczną pod adresem: zkk@bialystok.zhp.pl,

- Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu wypracowany na pierwszych zajęciach,

- W przypadku małej ilości zgłoszeń poszczególne kursy mogą zostać odwołane,

- Organizator ma prawo do zmian w przedstawionych zasadach.


szef ZKK "Flow"

phm. Jakub Giegiel

zkk@bialystok.zhp.pl 

 

Ankieta zgłoszeniowa 

https://zenit2019.zgloszenia24.pl/

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca