Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Bezpieczny Białystok II

28.102019Bezpieczny Białystok II jest to zadanie realizowane przez Hufiec ZHP Białystok mające na celu zwiększenie świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Białegostoku. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Białystok Wschodzący Białystok

Co to oznacza? 
W terminie wrzesień-grudzień w naszym mieście będą odbywały się zajęcia z:
- udzielania pierwszej pomocy,
- dbania o własne bezpieczeństwo,
- prawidłowego przekazywania informacji do dyspozytora pogotowia ratunkowego.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Białegostoku, a zajęcia będą odbywać się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz w białostockich klubach osiedlowych.

Ale to nie wszystko! 

W naszym mieście mamy do dyspozycji 14 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (skrót AED), które są bardzo pomocne w ratowaniu ludzkiego życia. Poprzez krótki film instruktażowy przedstawimy w jakim przypadku i w jaki sposób można używać urządzenie. Nasi aktorzy już od ponad 2 tygodni przygotowywali się do swoich ról. Odbyło się już nagranie, a teraz czekamy na montaż. Za kilka dni będzie można obejrzeć film na naszym fanpage. Już nie możemy się doczekać  A Wy?

Każdy z nas może uratować komuś życie!
Pamiętaj, że:
"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat."
Thomas Keneally

Aby śledzić nasze działania, zapraszamy na Facebook --- TUTAJ

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca