Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs kadry programowo-metodycznej

08.012020Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej zaprasza na kurs kadry programowo-metodycznej "Arkitekto"! 

Organizator: Białostocka Szkoła Instruktorska "Lumi"

  Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji w zespołach programowo-metodycznych.

  Kurs odbywać się będzie w formie 2 weekendów zajazdowych (Białystok i okolice):

 • 14-16.02.2020 
 • 06-08.03.2020 

Dodatkowa składka zadaniowa:

 • 110,00 zł instruktorzy z terenu ZHP Chorągwi Białostockiej, 
 • 140,00 zł instruktorzy spoza chorągwi 
 • (zakwaterowanie, wyżywienie, wyprawka kursowa, materiały programowe i gospodarcze, stół kawowy) 

Uczestnicy:

 • członkowie i współpracownicy namiestnictw, referatów i zespołów programowych
 • posiadanie min. stopnia przewodnika
 • wypełnienie elektronicznej ankiety aplikacyjnej
 • opłacone składki członkowskie 

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • terminowe zaliczenie zadań zleconych przez komendę kursu. 

Zgłoszenia do 17.01.2020 r.


Po uzyskaniu informacji o kwalifikacji na kurs (19.01.2020 r.) wpłaty należy dokonać do 27.01.2020 r.

ZHP Chorągiew Białostocka

ul. Pałacowa 3/1 15-042 Białystok

Bank BGŻ BNP PARIBAS 90 2030 0045 1110 0000 0417 3850

z dopiskiem: DSCZ, KKPM, imię i nazwisko

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

BSI "Lumi" zastrzega sobie prawo do odwołania kursu jeśli grupa składać się będzie z mniej niż 10 uczestników.

Pierwszeństwo udziału w kursie mają instruktorzy z terenu Chorągwi Białostockiej

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: ksztalcenie@bialostocka.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca