Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

101 rocznicę wyzwolenia Białegostoku z rąk zaborców

14.022020Prezydent Miasta Białegostoku, zaprasza wszystkich harcerzy do udziału w uroczystym złożeniu kwiatów pod
• pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
w 101 rocznicę wyzwolenia miasta z rąk zaborców
• w środę (19.02.20) o godz 12.00 na Rynku Kościuszki.
Zachęcamy do udziału!

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca