Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zaświadczenia do liceum

24.042020Składasz dokumenty do szkoły średniej i potrzebujesz zaświadczenia o przynależności do ZHP?

Jeśli tak, wypełnij krótką ANKIETĘ!

W ankiecie należy podać imię i nazwisko, numer drużyny, pełnioną funkcję, rok wstąpienia do drużyny oraz numer AK. Skan zaświadczenia prześlemy w wiadomości zwrotnej. 

UWAGA! Aby uzyskać zaświadczenie musisz posiadać wpis do Ewidencji ZHP.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca