Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Boże Ciało - procesja

09.062020Zapraszamy chętnych harcerzy do pomocy przy obsłudze procesji Bożego Ciała, która przejdzie ulicami w centrum Białegostoku.

  • Obsługę procesji Bożego Ciała koordynuje Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej. Bezpośrednio odpowiedzialnym jest Piotr Ożarowski
  • Zgłaszać się mogą harcerze powyżej 16 roku życia!
  • Udział jest dobrowolny!

W pełni umundurowana obsługa procesji zbiera się 11 czerwca 2020 (czwartek) pod Białym Kościołem Farnym (od strony Kina Ton) o godzinie 9:45.

Należy mieć ze sobą MASECZKI oraz RĘKAWICZKI (we własnym zakresie).

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca