Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kursy drużynowych

22.062020W imieniu ZKK "Flow" Hufca ZHP Białystok, ZKK "Krzesiwo" Hufca "Biebrzańskiego" w Grajewie, ZKK Hufca ZHP Sokółka oraz ZKK Hufca ZHP Suwałki przy współpracy z Białostocką Szkołą Instruktorską "Lumi" zapraszamy na kursy drużynowych:

 • zuchowych,
 • harcerskich (dwie edycje),
 • starszoharcerskich,
 • wędrowniczych.

Celem kursów jest przygotowanie członka ZHP do pełnienia funkcji drużynowego w danej metodyce.

Terminy kursów:

 • kurs drużynowych zuchowych (KDZ) 27-30.08.2020 (Borki) i 11-13.09.2020 (Góra)
 • kurs drużynowych harcerskich dla Hufca ZHP Białystok (KDH1) 27-30.08.2020 (Borki) i 11-13.09.2020 (Góra) *
 • kurs drużynowych harcerskich dla hufców powiatowych (KDH2) 17-23.08.2020 (Borki) *
 • kurs drużynowych starszoharcerskich (KDSh) 27-30.08.2020 (Borki) i 11-13.09.2020 (Góra)
 • kurs drużynowych wędrowniczych (KDW) 27-30.08.2020 (Borki), 11-13.09.2020 (Góra), 25-26.09.2020 (Białystok)

* w przypadku wolnych miejsc będzie można wziąć udział w tym drugim dostępnym terminie

W każdym kursie może wziąć udział maksymalnie 20 osób. Zgłoszenia trwają do 15 lipca 2020 roku.

Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają osoby z ZHP Chorągwi Białostockiej.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa dla ZHP Chorągwi Białostockiej: 170 zł/osobę (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, materiały programowe, wyprawka uczestnika, transport z Białegostoku do Borek/Góry i z powrotem). Cała inicjatywa jest dofinansowana z dotacji z Urzędu Miasta Białystok oraz ze środków ROHiS 2020.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa dla uczestników spoza ZHP Chorągwi Białostockiej: 250zł/osobę.

Wpłaty:

Po uzyskaniu informacji o kwalifikacji na kurs (17.07.2020) wpłaty należy dokonać do 27.07.2020 r.

ZHP Chorągiew Białostocka

ul. Pałacowa 3/1 15-042 Białystok

Bank BGŻ BNP PARIBAS 90 2030 0045 1110 0000 0417 3850 z dopiskiem: DSCZ imię i nazwisko i jaki kurs (KDZ/KDH1/KDH2/KDSh/KDW)

Nie dokonanie wpłaty na czas skutkuje skreśleniem z listy uczestników, a na wolne miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.

W przypadku rezygnacji z kursu po 5.08.2020 r. NIE ZWRACAMY wpłaty.

Uczestnicy:

 • rocznikowo 16 lat (z wyjątkiem kursu drużynowych wędrowniczych - rocznikowo 17 lat),
 • ukończony kurs przwodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego,
 • wypełnienie elektronicznej ankiety aplikacyjnej,
 • opłacone składki członkowskie (za II kwartał włącznie).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu jeśli grupa składać się będzie z mniej niż 10 uczestników. W razie pytań zachęcamy do kontaktu: ksztalcenie@bialostocka.zhp.pl

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWAFacebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca