Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Program pracy hufca na rok 2020/2021

16.082020Przedstawiamy program hufca na kolejny rok harcerski zatwierdzony przez nową komendę hufca.

Zaplanuj pracę swojej jednostki już dziś! Przypominamy także o terminowym oddaniu programów pracy Waszych jednostek!

PROGRAM PRACY HUFCA NA ROK 2020/2021

 

Zaplanuj pracę swojej jednostki już dziś!
Przypominamy także o terminowym oddaniu programów pracy Waszych jednostek! Programy należy dostarczyć do 15 września 2020 na e-mail program@bialystok.zhp.pl

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca