Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs przewodnikowski Ad Astra 2020

01.092020Zespół Kadry Kształcącej "Flow" Hufca ZHP Białystok zaprasza na kurs przewodnikowski Ad Astra 2020!


Terminy biwaków:

 • 18-20.09.2020
 • 02-04.10.2020
 • 16-18.10.2020

Szczegółowe zasady kwalifikacji na kursy:

 • 16 lat (wg rocznika)
 • złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
 • wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej
 • zgoda drużynowego
 • kwalifikacji na kurs dokonuje ZKK
 • liczba uczestników kursu jest ograniczona,
 • uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa kursu:

 • obejmuje: transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wyprawkę kursanta, materiały programowe;
 • wynosi: 200 zł
 • wpłatę należy dokonać po otrzymaniu mailowej wiadomości o kwalifikacji.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • obecność - minimum 90%
 • zaliczenie zadań kursowych
 • aktywny udział w zajęciach

Dyplomy:

Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinowym zajęć, wewnątrzzwiązkowy oraz z nazewnictwem pozazwiązkowym. W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:

 • Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem
 • Dyplom ukończenia kursu
 • Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu)

Postanowienia końcowe:

 • Kursy odbędą się w formie trzech biwaków - na bazach Hufca ZHP Białystok;
 • Dodatkowe informacje można otrzymać drogą elektroniczną pod adresem: zkk@bialystok.zhp.pl;
 • Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu wypracowany na pierwszych zajęciach;
 • Organizator ma prawo do zmian w przedstawionych zasadach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa - wpłaty zostaną zwrócone.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

członek ZKK "Flow"

phm. Paulina Bąkowska zkk@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca