Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Oświadczenie

13.122011Oświadczenie Komendy Hufca ZHP w Białymstoku w sprawie incydentu w czasie zbiórki pieniędzy dla dzieci z białostockiego Domu Dziecka w dniu 11 grudnia 2011.

 Związek Harcerstwa Polskiego w Białymstoku ma głębokie tradycje i korzenie. Harcerze czynnie uczestniczą w życiu miasta, poświęcając swój wolny czas na pomoc innym.

Wydarzenie  jakie miało miejsce 11 grudnia 2011 r. w okolicy Rynku Kościuszki w Białymstoku ma charakter incydentalny, całkowicie sprzeczny z wartościami harcerskiej metody wychowawczej. Zachowanie uczestników zdarzenia, kwestujących jako wolontariusze Fundacji organizującej zbiórkę na rzecz dzieci z Domu Dziecka,  uznajemy za naganne i godzące w wizerunek Związku Harcerstwa Polskiego. Wobec osób, które dopuściły się tego czynu zostaną wyciągnięte odpowiednie, surowe konsekwencje.

 

Komendant Hufca ZHP Białystok

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca