Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

zhp.pl/wracamy - aktualne wytyczne

01.102020https://zhp.pl/wracamy

Na powyższej stronie znajdziecie aktualne wytyczne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów.

Prosimy jednak, abyście każdorazowo decydując się na zorganizowanie spotkania władz/odprawy/spotkania zespołu czy zbiórki jednostki, najpierw rozważyli możliwość przeprowadzenia tego spotkania on-line, a tylko w sytuacji, kiedy taka forma spotkania nie będzie umożliwiała realizacji jego celów, podejmowali decyzję o spotkaniu osobistym.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca