Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Współpraca drużyn ze stowarzyszeniami i fundacjami

13.122011Informujemy, że o wszelkich planowanych działaniach podejmowanych we współpracy z innymi stowarzyszeniami, bądź fundacjami, w tym akcjach charytatywnych, należy informować komendę hufca (z podaniem rodzaju działań, ilości zaangażowanych osób, miejsca i terminie podejmowanych działań).

 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca