Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ferie zimowe - dofinansowanie

14.122011Informujemy wszystkich organizatorów zimowisk i biwaków zimowych Ferie 2012 o możliwości dofinansowania wypoczynku osób zamieszkałych na terenie Białegostoku. Komendanci wyjazdów do dnia 23.12.2011r na adres hufiec@bialystok.zhp.pl powinni wysłać następujące informacje:

- imię i nazwisko komendanta, termin i miejsce wypoczynku

- przewidywana ilość osób tylko z Białegostoku, koszt wyjazdu od osoby

- konwencja programowa wyjazdu (opis)

- kwota przeznaczona na transport uczestników

-kwota przeznaczona na zakwaterowanie uczestników

- kwota przeznaczona na wyżywienie uczestników

-kwota przeznaczona na zakup materiałów programowych

-kwota przeznaczona na ubezpieczenie

 

hm.Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca