Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

VI Marsz Nocny „Wilcze Tropy”

02.022021  10 Krąg Instruktorski „Chaotyczni” oraz Komenda Hufca ZHP Białystok zapraszają na VI Marsz Nocny „Wilcze Tropy”.

Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w terminie 26/27.02.2021 r.
Start od godz. 19:00 z Puszczy Knyszyńskiej (o miejscu startu patrole zostaną poinformowane po zgłoszeniu). Zakończenie około godz. 6:00 na terenie województwa podlaskiego. Apel podsumowujący marsz ok. godziny 13.00.

Uczestnikami marszu mogą być wędrownicy, instruktorzy harcerscy – członkowie Hufca ZHP Białystok, członkowie innych jednostek z terenu ZHP Chorągwi Białostockiej, członkowie oraz młodzież z innych organizacji harcerskich. Organizatorzy dopuszczają udział młodzieży nie zrzeszonej.
Marsz przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 16 lat, zgłaszających się w patrolach 5 – 6 osobowych wraz z pełnoletnim opiekunem, który w marszu bierze udział na prawach uczestnika. 
Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 20 zł od osoby. Termin zgłoszeń wraz z wpłatami upływa 19.02.2021 r.
 
Wpłaty:
Wpłaty od CAŁEGO PATROLU należy dokonać na konto:
 
Hufiec ZHP Białystok, ul. Sienkiewicza 22 piętro II lokal 3, 15-092 Białystok
BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130 z dopiskiem VI NMWT i nazwa patrolu
POJEDYNCZE WPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Więcej informacji na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1592436720948148 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca