Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Program pracy hufca na rok 2021/2022

01.082021Przedstawiamy program hufca na kolejny rok harcerski zatwierdzony przez nową komendę hufca.

Zaplanuj pracę swojej jednostki już dziś! Przypominamy także o terminowym oddaniu programów pracy Waszych jednostek!

PROGRAM PRACY HUFCA NA ROK 2021/2022


Zaplanuj pracę swojej jednostki już dziś!
Przypominamy także o terminowym oddaniu programów pracy Waszych jednostek!

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca