Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs programów

06.092021 

Zapraszamy wszystkie jednostki do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszy program pracy!

W tym roku zgłoszenia zostaną rozpatrzone w trzech kategoriach:
  • poprawności programu, 
  • pomysłowości na formy działania oraz 
  • zgodności z metodyką, w której działa jednostka. 
Wytyczne do kategorii metodycznej będą dostępne na stronach namiestnictw.
Dodatkowe wyróżnienia w kategorii szczepy/kręgi/kluby otrzymają programy,
wyróżniające się ciekawymi formami działania i poprawnie napisanym programem.
O ilości wyróżnień decydować będzie poziom dostarczonych w terminie programów.
Każdy program, wysłany terminowo, do 15 września 2021 r., automatycznie bierze udział w konkursie.
Program należy wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy zespołu programowego: program@bialystok.zhp.pl
Regulaminy kategorii: Pomysłowość, Poprawność, Zgodność z metodyką
Powodzenia!
Zespół Programowy Hufca ZHP Białystok

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca