Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zbiórka wyborcza delegatów na XLII Zjazd ZHP

14.092021 

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Hufca L11/2021 z dnia 10/09/2021, informujemy o Zbiórce Wyborczej Hufca ZHP Białystok:
  • Zbiórka odbędzie się 3 października 2021r. o godzinie 10:00
  • Miejsce zbiórki: I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku przy ul. Brukowej (Link do map: https://maps.app.goo.gl/vFzJHfRmeSe5aXhD9)
  • Lista osób biorących udział w zbiórce z głosem decydującym znajduje się w Rozkazie Komendanta Hufca (Zapraszamy na Sharepoint Hufca)

PORZĄDEK OBRAD

W razie naniesienia poprawek dotyczących listy osób z głosem decydującym, prosimy o kontakt z organizacja@bialystok.zhp.pl
Zapraszamy! 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca