Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

VII Nocny Marsz

03.01202210 Krąg Instruktorski "Chaotyczni" oraz Komenda Hufca zapraszają na VII Nocny Marsz "Wilcze Tropy".

Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 25-26 lutego 2022!

Zaklanowane są dwie trasy - miejska i terenowa. Udział w kazdej z nich wymaga wypełenienia osobnej ankiety zgłoszeniowej! 

Trasa miejska

 Podzielona jest na 4 kategorie – zgodne z metodykami harcerskimi, posiada osobną punktację. Trasa miejska zostanie zakończona i podsumowana przed startem trasy terenowej. W trasie miejskiej mogą uczestniczyć patrole składające się z maksimum 12 a minimum 6 osób z pełnoletnimi opiekunem, który w Marszu bierze udział naprawach uczestnika. Nie dopuszczamy zwiększania ilości osób w patrolach i łączenia patroli na trasie marszu (patrole, które zostaną spotkane przez Organizatorów a będą się poruszały po trasie marszu razem zostaną zdyskwalifikowane).

Członkowie patrolu muszą stosować się do zasad dotyczących działalności harcerskiej w czasie trwania stanu epidemiologicznego opublikowanych na https://strony.zhp.pl/wracamy

Opłaty: Dodatkowa składka zadaniowa dla trasy miejskiej wynosi: 12 zł od osoby
Termin zgłoszeń wraz z wpłatami upływa 21 lutego 2022 r.
Wpłaty: 
Wpłaty od CAŁEGO PATROLU należy dokonać na konto:
Hufiec ZHP Białystok, ul. Sienkiewicza 22 piętro II lokal 3, 15-092 Białystok
BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130 z dopiskiem VII NMWT / TM i nazwą patrolu

POJEDYNCZE WPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!
Patrolowi zgłaszają patrol poprzez wypełnienie formularza/ankiety zgłoszeniowej: Nazwa patrolu musi być związana z tematyką marszu. Osoby spoza ZHP ubezpieczają się we własnym zakresie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzXOFLzOzAiBEi8rD1-53gmxUMFQwSU9PWlFFVU5UNDg2NzZTTEc5WVlTUC4u

Trasa terenowa

 Przeznaczona jest dla osób w wieku powyżej 16 lat, zgłaszających się w patrolach 8 osobowych. Skład patrolu to maksymalnie 8 a minimalnie 5 osób wraz z pełnoletnim opiekunem, który w marszu bierze udział na prawach uczestnika. Nie dopuszczamy zwiększania ilości osób w patrolach i łączenia patroli na trasie marszu (patrole, które zostaną spotkane przez Organizatorów a będą się poruszały po trasie marszu razem zostaną zdyskwalifikowane).

Członkowie patrolu muszą stosować się do zasad dotyczących działalności harcerskiej w czasie trwania stanu epidemiologicznego opublikowanych na https://strony.zhp.pl/wracamy/

Opłaty: Dodatkowa składka zadaniowa dla trasy terenowej wynosi: 22 zł od osoby
Termin zgłoszeń wraz z wpłatami upływa 21 lutego 2022 r.
Wpłaty: Patrol, które zajął pierwsze miejsce w poprzedniej edycji marszu bierze udziałnie wnosząc odpłatności. Wpłaty od CAŁEGO PATROLU należy dokonać na konto:
Hufiec ZHP Białystok, ul. Sienkiewicza 22 piętro II lokal 3, 15-092 Białystok
BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130 z dopiskiem VII NMWT/TT i nazwa patrolu

POJEDYNCZE WPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Patrolowi zgłaszają patrol poprzez wypełnienie formularza: Nazwa patrolu musi być związana z tematyką marszu. Osoby spoza ZHP ubezpieczają się we własnym zakresie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzXOFLzOzAiBEi8rD1-53gmxUMFRLRVBCSEY1QUk4TkRBSFVLWTFCSVpGVi4u

 

REGULAMIN NOCNEGO MARSZU!

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca