Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

XI Rajd św. Jerzego

14.03202233 Białostocki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Jagiellonowie” przy wsparciu Komendy Hufca ZHP Białystok zapraszają na XI Rajd św. Jerzego!

 

Rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych 23 kwietnia 2022 r na terenie Białegostoku zgodnie z aktualnymi wytycznymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Koszt - 20 zł od osoby
 
Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz, którego adres jest dostępny poniżej i trwają do 01.04.2022. Po tym terminie organizatorzy przekażą drogą mailową na adres wskazany przy zgłoszeniu informację o kwalifikacji patrolu na rajd oraz dane do przelewu.
Nieuiszczenie wpłaty za patrol do 05.04.2021 będzie traktowane jako równoznaczne z rezygnacją z udziału w rajdzie. Wpłat należy dokonywać łącznie, za cały patrol.

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca