Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zmiany we władzach hufca

20.0420222 kwietnia odbył się Zjazd Sprawozdawczy naszego hufca.

Decyzją Zjazdu Sprawozdawczego absolutorium nie zostało udzielone:
hm. Romualdowi Lewandowskiemu, phm. Dariuszowi Radziszewskiemu, phm. Kacprowi Jankowskiemu, pwd. Renacie Czupryńskiej, phm. Dariuszowi Szehidewiczowi, phm. Ewelinie Rydzewskiej oraz phm. Karolinie Chlabicz.
Podczas zjazdu wypłynął wniosek o wygaszenie mandatu dotychczasowemu komendantowi hufca. Decyzją Zjazdu Sprawozdawczego mandat komendanta hufca hm. Romualda Lewandowskiego uległ wygaszeniu.


Pełniącą obowiązki komendanta hufca, do czasu wskazania przedstawiciela przez komendanta chorągwi, była przewodnicząca Zjazdu Sprawozdawczego - hm. Agnieszka Fiedorczuk.

W dniu 5 kwietnia komenda Chorągwi Białostockiej podjęła Uchwałę nr 31/2022, zgodnie z którą funkcję pełnomocniczki komendanta Chorągwi ds. Hufca Białystok pełnić będzie hm. Magdalena Lewandowska, do dnia wyboru nowego komendanta i nowej komendy Hufca.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca