Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Godziny pracy biura

20.042022Grafik pracy biura hufca 2022 - kliknij 

KONTAKT:

tel. 798 591 076 - w godzinach pracy biura

Kasia, Kinga, Magda - hufiec@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca