Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Koncert kolęd

20.122011W trakcie koncertu uzbierano ogółem ze sprzedaży biletów oraz świątecznych ozdób, kartek oraz ciast ponad 2000,00 zł..

Ogromnie dziękuję za zaangażowanie w przygotowania do koncertu występującym gromadom 93 BGZ - druhnie drużynowej pwd. Kindze Janickiej, 40 BGZ - druhnie drużynowej pwd. Magdalenie Kropiwnickiej oraz 19 BGZ - druhnie drużynowej pwd. Marcie Słoma. Dziękujemy również za przygotowanie stanowisk światecznych 7 Szczepowi, 39 BDSh, 93 BDH oraz 98 BDH, a także za prowadzenie koncertu dh. phm. Piotrowi Popławskiemu.

Z ramienia komendy hufca osobą odpowiedzialną za koncert była dh. phm. Karolina Sarosiek, której serdecznie za włożoną pracę dziękuję,

 

Komendantka Hufca ZHP w Białymstoku

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca