Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zjazd Nadzwyczajny

22.052022Druhny i Druhowie,

Dziś każdy z głosem decydującym na Zjeździe otrzymał e-mail z informacjami jak poniżej:

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się już w rozkazie L7/2022 z dnia 6.05.2022 oraz na Odprawie Hufca w dniu 17.05.2022 r. 

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Białystok im. Stanisława Moniuszki 
zwołany w celu wyboru 12 delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej 
odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, 
w niedzielę 5.06.2022 r., rozpoczęcie o godzinie 10.00. 

Zjazd Nadzwyczajny Hufca 5.06.2022

W linku zamieszczone są obowiązujące dokumenty i wzory do zgłaszania kandydatów i uchwał. 
Wszelkie zmiany w dokumentach będą przyjmowane już na Zjeździe, ale błędy, uwagi możecie zgłaszać wcześniej do mnie. 
Tak samo zgłoszenia na kandydatów i propozycje uchwał.
W razie pytań lub nie otrzymania wiadomości zachęcam do kontaktu:

komendant@bialystok.zhp.pl


Z harcerskim pozdrowieniem,   
Czuwaj!
Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP Białystok
Szefowa Biura Hufca ZHP Białystok
hm. Magdalena Lewandowska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca