Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zapraszamy komendantów szczepów

12.042012Druhno komendant, Druhu komendancie szczepu!!!!
zapraszamy Cię na spotkanie
19 kwietnia 2012 r.
(czwartek)
w godzinach 18:00-19:30
(hufiec)

W programie:
- najbliższe przedsięwzięcia
- przygotowania do HAL
- wzajemne oczekiwania i współpraca

Komenda hufca
ZHP w Białymstoku

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca