Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Uroczystości 3 maja

26.042012Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w białostockiej Bazylice Katedralnej o godz. 11.00. Następnie przemaszerujemy pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zbiórka drużyn i środowisk harcerskich o godzinie 10:20 przy małym kościele farnym. Prosimy o zabranie proporców i sztandarów.

Proszę drużynowych, instruktorów i funkcyjnych o godne przygotowanie drużyn do tak ważnego wydarzenia, jakim jest Narodowe Święto Narodowe 3 Maja.

Podczas uroczystości organizowanych w miejscowościach położonych na terenie województwa podlaskiego, prosimy hufce i środowiska harcerskie o odpowiedzialne i godne reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego.

Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej
Komenda Hufca ZHP Białystok

 

źródło:www.bialostocka.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca