Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Biała Służba - obchody 20-lecia Archidiecezji Białostockiej

23.052012Rokrocznie harcerze białostockiej chorągwi biorą udział w Białej Służbie - kolejną okazją będzie dzień 10 czerwca 2012 roku, podczas głównych obchodów 20-lecia Archidiecezji Białostockiej.

Uroczysta msza święta dziękczynna odbędzie się na Placu Opatrzności Bożej przed kościołem pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Będziemy pełnić służbę medyczną, porządkową oraz roznosić wodę. Zbiórka patroli i drużyn punktualnie o 15:00 przy kościele. Prosimy drużynowych i opiekunów o sprawdzenie umundurowania i przygotowanie harcerzy do godnego reprezentowania organizacji podczas uroczystości.

Pamiętajmy, że jest to kolejna okazja do pełnienia Białej Służby, którą harcerze godnie sprawują na terenie archidiecezji już od dwóch dekad. Niech tym razem będzie to najbardziej wyjątkowa i honorowa służba w ciągu tych dwudziestu lat.

hm. Andrzej Bajkowski
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

hm. Agata Pietryszyk
Komendantka Hufca ZHP w Białymstoku

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca