Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Explorer Belt - wielka przygoda dla wędrowników

24.072012Klasyczny skautowy Explorer Belt polega na pokonywaniu trasy i wykonywaniu różnych zadań w nieznanym terenie - przeważnie w obcym kraju. Explorer Belt, na który was zapraszamy, jest szczególny, bo odbędzie się w mieszanych polsko-czesko-słowacko-węgierskich patrolach wędrowników na terenie obcym dla wszystkich - w Estonii. Spotkanie przygotowawcze i podsumowujące zaplanowano w czeskim Brnie. Zgłoszenia - do Wydziału Zagranicznego GK ZHP do niedzieli 29 lipca.

Więcej informacji można przeczytać pod adresem  http://skauting.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0013,0001&id=14160

 

źródło: www.zagranica.zhp.pl


Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca