Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

1 sierpnia 2012

01.08201268 lat temu, o godzinie 17.00 rozpoczęła się walka o Warszawę i całą Polskę. Najważniejsza walka dla milionów Polaków pozostających pod niemiecką okupacją. Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest wspomnieniem bohaterstwa tysięcy żołnierzy i harcerzy, ale też cichej służby i poświęcenia dla ojczyzny. Dzisiaj 1 sierpnia staje się dniem, w którym wspominamy wszystkie polskie powstania, zarówno zwycięskie, jak i te, które zakończyły się niepowodzeniem.

 

Uroczystości rozpoczynają się o godzinie 17:00 pod pomnikiem AK na ul. Kilińskiego. Zbiórka harcerzy o godzinie 16:40

 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca