Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

1 września - uroczystości

22.0820121 września 2012 r. w 73 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Obrony Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 r. zapraszamy drużyny, harcerzy, harcerki i instruktorów na uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 17:00 uroczystą mszą świętą celebrowaną przez J.E. Ks. Abp. Edwarda Ozorowskiego.

Następnie przemaszerujemy pod pomnik Obrońców Białegostoku na Wysokim Stoczku, gdzie oddamy hołd wszystkim tym, którzy brali udział w obronie Białegostoku i kampanii wrześniowej. W 1939 r. w Białymstoku podczas obrony miasta brała udział duża grupa harcerzy i harcerek udzielając pierwszej pomocy, pełniąc warty, pełniąc służby obserwacyjne i zwiadowcze.

Po uroczystościach zapraszamy na polowy poczęstunek, przygotowany przez parafię Zmartwychwstania Pańskiego we współpracy z harcerzami ZHP Chorągwi Białostockiej.

Zbiórka drużyn 1 września o godzinie 16:30 przy kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Wysokim Stoczku.
Drużynowych prosimy o zadbanie o prawidłowe umundurowanie harcerzy i godne uczczenie rocznicy wybuchu wojny.

Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej
Komenda Hufca ZHP w Białymstoku

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca