Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ważne od KSI

10.092012Obowiązkiem osób zapisanych na posiedzenie KSI jest poinformowanie zespołu o ewentualnej nieobecności do daty dyżuru KSI.
W przypadku nie zachowania tej zasady będzie to skutkowało niewpisaniem w terminarzu przez kolejne 3 miesiące!!!

 

Komisja Stopni Instruktorskich
Hufca ZHP Białystok

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca