Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

XII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

11.092012W XII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, wzięło udział ok. 11 tysięcy gości z Polski i zagranicy, w tym także 300-osobowa grupa harcerek i harcerzy.

W uroczystościach wziął udział prezydent RP Bronisław Komorowski, który 6 września złożył kwiaty przy Pomniku Katyńskim oraz Pomniku Sybiraków. Harcerze wystawili warty honorowe, następnie w Filharmonii Podlaskiej wręczone zostały odznaczenia kombatantom i Sybirakom. W uroczystościach tych brała udział naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, z-ca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński oraz komendant ZHP Chorągwi Białostockiej hm. Andrzej Bajkowski.

W piątek 7 września marsz rozpoczął się przy Pomniku Katyńskim w Białymstoku, następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła pw. Św. Ducha, gdzie odprawiona została msza w intencji wszystkich, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi. Po uroczystej liturgii uczestnicy przeszli pod Pomnik Sybiraka. Tam odbył się apel poległych, kompania Wojska Polskiego trzykrotnie oddała salwę honorową, następnie złożone zostały kwiaty. Harcerze z Chorągwi Białostockiej z komendantem ZHP Chorągwi Białostockiej, komendantką Hufca ZHP w Białymstoku oraz hm. Januszem Bielawskim oddali hołd poległym i zapalili znicze przy pomniku.

Redakcja serwisu

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca