Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Spotkanie zespołów

13.092012Serdecznie zapraszamy na spotkanie  zespołów w dniu 25 września w godzinach 18:00 - 20:00 w harcówce przy ul. Pietkiewicza 6a.

Na spotkanie zapraszamy po 2 przedstawicieli zespołów:

- Namiestnictw
- Zespołu Kadry Kształcącej
- Zespołu Promocji i Informacji
- Zespołu Programowego
- Komisji Stopni Instruktorskich
- Komisji Rewizyjnej

 

Komenda hufca 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca