Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Rajd Białowieski - wyjazd już w piątek

19.092012Już w piątek rozpoczną się trzydniowe zmagania białostockich harcerzy na szlakach Puszczy Białowieskiej. 

Przypominamy drużynom biorącym udział w rajdzie o naważniejszych sprawach organizacyjnych:

! Spotkanie drużyn o godz. 9:00 na parkingu przy Pałacu Branickich

! W piątek bagaże (podpisane) zostaną dostarczone bezpośrednio do miejsca noclegowego, zaś w sobotę przewiezione zostaną podpisane namioty.

! Patrole Rajdowe muszą posiadać ekwipunek umożliwiający kilkudniową wędrówkę pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych (patrole zapewniają sobie namioty we własnym zakresie). Każdy patrol powinien posiadać pełne umundurowanie harcerskie, kompletną apteczkę, mapę Puszczy Białowieskiej, kompas oraz latarki. Jeżeli komendanci tras będą oczekiwali od patroli specjalnego ekwipunku, patrole zostaną o tym uprzedzone podczas zgłaszania się na Rajd.

 

Powodzenia na szlaku!

Komenda rajdu

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca