Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ewidencja ZHP

21.092012Serdecznie zapraszam drużynowych na dyżur związany z ewidencją, który odbędzie się 24 września (poniedziałek) w godz. 17:00-20:00 w biurze hufca. Będzie możliwość nadania nowych haseł, zweryfikowania startowych, nadania uprawnień nowym drużynowym.

P.S. Proszę o potraktowanie dyżuru poważnie i skorzystanie z niego.

Czuwaj!
hm.Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca